HØREVÆRN

HVAD DU BØR VIDE OM GASDETEKTORER

Når du arbejder i lukkede rum fx tanke eller brønde, kan der være usynlige farer i form af gasser, som kan få fatale konsekvenser.

HVILKEN DETEKTOR SKAL DU VÆLGE?

Ved valg af detektor er det vigtigt at overveje, hvad den skal advare i mod? 

  • Skal den måle oxygen (O2) i tilfælde af risiko for iltmangel?
  • Skal den måle koncentration af svovlbrinte (H2S)?
  • Skal den måle koncentration af kulilte/karbon monooxid (CO)?
  • Er der behov for måleudstyr til flere forskellige gasarter?
  • I hvilke omgivelser og til hvilket anvendelsesformål skal detektoren benyttes?
  • Hvor ofte og i hvor lang tid skal detektoreren anvendes?

Bærbare detektorer fås til måling af koncentrationen af en enkelt gasart f.eks. ilt eller svovlbrinte, eller til måling af op til 4 gasarter. Detektorer der kan måle flere gasarter, kan konfigureres, så de måler konkrete gasarter - baseret på risikovurderingen af mulige gasarter. Konfigurationen foretages af leverandøren i samarbejde med brugeren og eventuelt virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Singlegas målere har ofte en levetid på 2 år hvorefter de kasseres, altså ingen service.

 Kontakt vores kundeservice for vejledning.

 

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing