Blysanering

Arbejdet med blysanering kræver at man har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte sig mod de farlige partikler som bly indeholder. Bly er giftigt og optages i kroppen særligt ved indånding. Det er dog også vigtigt at undgå at få blystøv i munden og i små sår og skrammer. Ved længerevarende udsættelse for bly eller ved kortvarig udsættelse for store mængder bly, kan der opstå alvorlige helbredsskader, der kan være livstruende.

Beskyttelse til arbejdet med blysanering:

Åndedrætsværn: P3 engangsmaske eller halvmaske med P3 filter

Engangsdragt: Ved tørt støvende arbejde Type 5/6. Ved arbejde med varmeudviklende elværktøj eller vådt arbejde type 4/5. Dragten skal være tætsluttende ved ankler, hals og håndled

Handske: Det anbefales at anvende en nitrilhandske, men det er ikke et krav

Briller: Det anbefales at bruge f.eks. en klar sikkerhedsbrille eller goggles. Ikke et krav

Advarselsskilt: ‘blysanering’

VIGTIGT!

Til opgaver hvor det blyholdige materiale opvarmes eller hvor det kan være fugtige/våde omgivelser skal der anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn. (Kontakt otto schachner for specifik information for den konkrete opgave).

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing