HØREVÆRN

HVAD DU BØR VIDE OM AFSPÆRRING

Afspærringsmateriel bruges mange steder for at undgå ulykker og passe på både de der udfører arbejdet og de der færdes omkring.

Det bruges eksempelvis

  • I trafikken ifm. vejarbejde og opretholdelse af infrastruktur
  • På byggepladser
  • I industrien
  • På lageret
  • Ved større begivenheder og forsamlinger

 

Afspærringsprodukter bruges for at afspærre områder og for at undgå, at der sker uheld og ulykker. Eksempelvis faldulykker, personpåkørsel ved vejarbejde, arbejde i højdenpå byggepladser osv.
Det kan også bruges inden for den industrielle sektor for at undgå uheld omkring større industrimaskiner eller på de mange lagre rundt omkring i landet, hvor der hver dag transporterres store mængder gods til forsendelse m.m.

Ved større forsamlinger eller ved større begivenheder bruges der også ofte afspærringsmateriel for at sikre, at alle kan færdes trygt og sikkert.

Ved alle typer af afspærringer er det vigtigt, at det opsættes forsvarligt og til mindst mulig gene for befolkningen eller det arbejdende folk og at afspærringsprodukter er forsvarligt og lovpligtig godkendt til de formål, de anvendes til.

 

RETNINGSLINJER

Der findes mange måder at bruge afspærringsmateriel på og derfor henviser vi til, at man følger de retningslinjer som gælder inden for det pågældende erhverv/formål, hvor der skal afspærres.
Vi henviser her til BFA Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg

Gå til BFA

 

AFSPÆRRINGSKATALOG

Hent afspærringskataloget her

 

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing