HØREVÆRN

HVAD DU BØR VIDE OM FØRSTEHJÆLP

Hvert år sker der tusindvis af ulykker på arbejdspladserne.

Uheld kan ikke altid undgås, men skaderne kan begrænses ved hurtig, korrekt og effektiv førstehjælp. Derfor er det vigtigt at være velforberedt og have den nødvendige førstehjælp klar, når uheldet er ude.

Hos otto schachner nordic har vi et bredt udvalg af førstehjælpsudstyr

Der er forskel på, hvilket udstyr der er behov for i den enkelte virksomhed, og hvordan det skal være tilgængeligt. Man skal overveje om det hele skal være samlet ét sted, eller skal der evt. ligge en mindre førstehjælpstaske i firmabilerne eller ved den enkeltes arbejdsstation. Let tilgængelighed er altafgørende.

Du har kun 2 øjne - pas på dem

Synet er en af de vigtigste sanser. Så pas på dine øjne Uanset hvor omhyggelig man er, kan ingen gardere sig mod uheld – men alle kan sørge for at være beredt. Er uheldet ude, kan få sekunder være forskellen på, om synet tager skade eller ej. Derfor er hurtig adgang til øjenskylleflasker vigtig.

Ved mekaniske skader fra f.eks. metal- og træsplinter, støv og andet snavs, skal der straks skylles med en steril natrium klorid opsøning (0,9%).

Ved skader med kemikalier anbefales det at man skyller med en pH neutral opløsning som hurtigt genopretter øjets naturlige pH balance.

Husk at tjekke udløbsdato på jeres øjenskylleflasker. 

Hvis uheldet er sket, er der tre faktorer at optimere på

  1. Øjenskylleløsningen skal være let tilgængelig
     
  2. Øjenskylleløsningen skal være hurtig at betjene
     
  3. Øjnskyllemidlet skal være effektivt uden at skade yderligere
     

Øjenskylleplan
VIGTIGT! Øjenskyllevæsken skal altid ramme øjet i en blød jævn stråle. Tryk let på flasken uden at klemme den.
Vi opfordrer til altid at søge læge ved alle typer øjenulykker. Hav altid ekstra flasker iden for rækkevidde, så du kan fortsætte med at skylle under transport til læge eller skadestue. Denne vejledning kan rekvireres som særtryk hos Kiilto.

1
Bestem arten af skadestof

2
Vælg rette øjenskyl og skyl

3
Fortsæt skylning med Plum øjenskyl

4
Skyl som angivet
 

Fremmedlegemer
Støv, snavs, metal og træsplinter m.v.

Plum øjenskyl Plum øjenskyl Skyl til fremmedlegemet er skyllet ud
Syrer pH Neutral Plum øjenskyl Skyl ca. 2 min. med pH Neutral go fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue
Baser pH Neutral Plum øjenskyl Skyl ca. 2 min. med PH Neutral og fortsæt skylning med Plum Øjenskyl frem til læge skadestue

Andre kemikalier
(f.eks. opløsingsmidler og olier)

Plum øjenskyl Plum øjenskyl Skyl til ubehaget forsvinder eller frem til læge eller skadestue
Kemiske stoffer på huden pH Neutral Plum øjenskyl Skyl med pH Neutral til flasken er tom og fortsæt skylningen med Plum Øjenskyl frem til læge eller skadestue

 

Ved at klikke 'Acceptér Alle' så giver til tiladelse til at vi må indsamle information om dig til forskellige formål, hvilket inkluderer: Funktionalitet, Statestik og Marketing